top image

 

"Кристал Инженеринг" ЕООД е фирма базирана в София с обект на дейност - проектиране на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, структурни кабелни мрежи и автоматика. От основаването си през 1995-та година до момента е участвала в пускането в експлоатация на множество жилищни, административни и производствени обекти. Фирмата разполага с независим сертифициран орган за контрол от вида "С", според EN ISO/IEC 17020:2004, с обхват на акредитация за измерване импеданс на контур фаза - защитен проводник, съпротивление на заземители и съпротивление на изолация.

bottom